Egskeiding. Dink finansieel, nie emosioneel nie

gskeiding. Dink finansieel, nie emosioneel nie

Niemand beplan ooit om te skei nie, maar dit is dikwels ‘n realiteit wat selfs oënskynlik perfekte paartjies te beurt val – neem Hollywood se Chris Pratt en Anna Faris, byvoorbeeld!

Anders as baie van Hollywood se goue paartjies, het die meeste mense wat besluit om te skei, ongelukkig nie die voordeel van miljoene in die bank om op terug te val nie. As jy egter jou finansiële welstand wil beskerm, is dit belangrik dat jy finansieel en nie emosioneel optree en dink as jy deur ʼn egskeidingsproses gaan nie.

Dit is die raad van Floris Slabbert, van Ecsponent Financial Services. Hy sê verder dat hoewel jy emosioneel gedreineer kan word wanneer jy deur ʼn egskeiding gaan, dit die moeite werd is om daarop te fokus om in jou en jou gesin se beste belang op te tree. “Om die beste moontlike uitkoms te bereik, moet jy die finansiële aspekte van jou egskeiding so onemosioneel as moontlik benader,” verduidelik hy.

“Onthou dat jy nie weer ‘n geleentheid sal hê om die uitkoms van jou egskeiding te beding nie. Jy kan lewenslank vasgevang word in die negatiewe gevolge van swak besluite. Probeer om jou gevoelens opsy te skuif en fokus op die beveiliging van jou finansiële toekoms, sonder om oorhaastige besluite te neem.”

“Dit is natuurlik om geheg te wees aan julle gesamentlike besittings. Julle het immers tyd bestee om bates as ‘n paartjie te versamel en baie van die bates het ‘n emosionele en finansiële beleggingsgeskiedenis. Om julle besittings te verdeel, is ʼn tasbare bewys van die emosionele breuk en is belaai met emosie. Maar ten spyte van die emosie, is daar sterk finansiële redes om pragmaties te bly wanneer daar oor die beslegting van ‘n egskeiding onderhandel word.”

“Oor die algemeen voel mense wat deur ʼn egskeiding gaan nie baie toegeneë tot hul toekomstige eks-gade nie. Hul grootste kwelling is dat hulle uit die skikking kry wat hulle voel hulle toekom,” sê hy.

Slabbert voeg by dat dit noodsaaklik is dat paartjies nie net fokus op wie wat kry en hoe toekomstige inkomste verdeel sal word nie, maar ook dat daar rekening gehou moet word met skuld en lenings.

Om die finansiële tol van ‘n egskeiding te verminder, deel Slabbert sy top wenke vir paartjies om te voorkom dat hulle in die algemeenste slaggate val.

Kry afskrifte bymekaar van alle dokumente wat verband hou met julle regs- en finansiële lewens. Dit vergemaklik nie net die regsgeding nie, maar beteken ook dat jou gade nie sy/haar bates kan versteek nie.

Die meeste paartjies het komplekse finansiële portefeuljes wat bates soos die huwelikswoning, huur- en/of vakansie-eiendomme, bank- en makelaarsrekeninge, aftree- en pensioenplanne, aandele-opsies, lewensversekering met ‘n kontantwaarde en miskien selfs ‘n sake- of professionele praktyk insluit.

Selfs as alles rooskleurig is, kan dit baie moeilik wees om al hierdie veranderende finansiële komponente by te hou. Wanneer ‘n paartjie besluit om te skei, is die taak om hul gesamentlike portefeulje te verdeel, outomaties ingewikkeld. Daarom moet dit maklik wees om toegang tot die nodige dokumente te kry om die taak minder moeisaam te maak.

Wat is jou huweliksooreenkoms? Wanneer julle in gemeenskap van goedere getroud is, behoort alle bates wat julle voor en na die huwelik versamel het, aan beide vennote gelykop aangesien dit deel vorm van die gemeenskaplike boedel van die huwelikskontrak.

‘n Huwelik buite gemeenskap van goedere beteken dat alle bates wat jy voor jou troue gehad het, aan jou behoort en nie by die huweliksgoedere ingesluit is nie. Na die huwelik het jy die keuse om jou bates te kombineer of om op afsonderlike boedels voort te bou.

As jou huweliksooreenkoms sonder aanwas is, beteken dit dat alles wat jy voor die huwelik besit het, sowel as eiendom en bates wat jy tydens die huwelik versamel het, joune bly.

‘n Huweliksooreenkoms met aanwas beteken alles wat jy besit het voor die huwelik joune bly, maar wat jy en jou gade ook al as bates en eiendom na julle troue versamel het, gelykop tussen gades verdeel moet word.

Dit is belangrik om daarop te let dat selfs al is jy nie getroud nie, maar vir ‘n aantal jare saam met jou lewensmaat is, die staat nie “gemenereg” of “saamwoning” as ‘n regsverhouding onder die Suid-Afrikaanse reg erken nie. Dit is dus noodsaaklik om die nodige kontrakte en ooreenkomste met jou lewensmaat in plek te stel.

Maak ‘n lys van gesamentlike en afsonderlike bates en laste. As jy buite gemeenskap van goedere getroud is, kan jy bates wat jy besit, in jou eie naam en in jou eie rekening oorplaas. Moet ook nie gesamentlike bates opgee sonder goeie regs- en finansiële advies nie en maak seker dat jy alles in julle finale skikkingsdokument insluit. Onthou jy bly aanspreeklik vir gesamentlike verpligtinge en enige terugbetalingsreëlings moet ook ooreengekom en aangeteken word.

Verdeel die aftree-inkomste, nie die fonds nie. Veral vroue maak staat op hul mans se aftreefondse omdat hulle volgens ʼn onderlinge ooreenkoms die arbeidsmark verlaat het om die kinders groot te maak. Wanneer hulle skei, is dit aanloklik om aan te dring op ‘n onmiddellike verdeling van die man se aftreefonds. Afgesien van die belastingimplikasies van vroeë onttrekking wat die waarde van die fonds sal verminder, is daar egter ook ʼn geleentheidsonkoste.

In 2007 het die Wet op Pensioenfondse, Wet 24 van 1956 die ‘skoonbrekingsbeginsel’ ingestel. Dit laat toe dat aftreefondse ‘n bedrag of persentasie by egskeiding van ‘n lid se voordeel aftrek en dit aan die nie-lid-gade of aan ‘n aftreefonds van hul keuse betaal. Die skoonbrekingsbeginsel gee die voormalige eggenoot wat nie lid is nie, toegang tot ‘n ooreengekome of hofbepaalde deel van die lid se aftreespaargeld by egskeiding.
Skik op ‘n gedeelte van die inkomste- en enkelbedrag by aftrede of vir ʼn oordrag van die gedeelte na jou eie fonds.

Kry behoorlike waardasies van alle bates. Om professionele waardasies van julle gesamentlike en afsonderlike bates te kry is die tyd en onkoste werd. Dit sal jou gemoedsrus gee dat as dinge vyandig uitdraai, jy presies weet wat jou bates werd is.

Neem enige belastingimplikasies in ag. ‘n Egskeiding kan belastingimplikasies hê om te oorweeg soos kapitaalwinsbelasting op enige gesamentlike eiendom wat julle mag verkoop, enige pensioenreëlings en enige gesamentlike onderneming waaruit jy ‘n inkomste verdien. Kry professionele advies om aan die veilige kant te wees.

Verander jou testament. ‘n Egskeiding verander jou gesinstruktuur. Daarom is dit noodsaaklik dat jy jou testament dienooreenkomstig opdateer. Die Wet op Testamente, 1953 (Wet 7 van 1953), sê dat, behalwe waar jy dit uitdruklik verklaar, ‘n erflating vir jou geskeide gade opgehef sal word indien jy binne drie maande na die egskeiding sterf.

Hierdie bepaling is om ‘n geskeide persoon ‘n tydperk van drie maande te gun om sy/haar testament te verander na die trauma van ‘n egskeiding. As jy nie jou testament binne drie maande na jou egskeiding opdateer nie, sal jou eks baat, soos in jou testament aangedui.

Die finansiële realiteite na ʼn egskeiding kan oorweldigend voorkom, veral as jy op jou eks staatgemaak het om jou finansies te bestuur. As jy egter kophou, professionele raad kry en volgens ʼn plan werk, sal jy trots kan voel om beheer oor jou finansies en jou lewe te neem – en dit op jou eie terme.