Episode 11 Verseker, spaar, belê en gee

Soveel finansiële produkte op die mark… hoe kies ek reg? En hoe kan ek ander help?

Ons gesels oor die opsies tot ons beskikking en oorweeg hul voor- en nadele. In die tweede helfte van die program, kyk ons na hoe ons ‘n verskil in die lewens van ander kan maak.

 

Inhoud

Ons gesels in hierdie tweeledige episode eerstens oor die verskillende versekeringsprodukte op die mark – kort- en langtermyn – wat dit behels, wat het ek nodig en wat nie, wanneer het ek dit nodig en is dit tot my voor- of nadeel. Ons kyk ook na verskillende spaar- en belegginsopsies en weeg die voor- en nadele op binne ons verskillende lewensiklusse. Het ek byvoorbeeld op 70 nog lewensverskering nodig? Ons fokus ook op ongeskiktheidsversekering en hoekom dit so absoluut noodsaaklik is en watter impak dit op jou lewensstyl en toekoms kan hê.

In die tweede helfte van die program gesels ons oor hoe om ander te help. Nie net die straatkind op die hoek nie, maar ook jou bejaarde moeder, jou huishulp en ander vroue in nood. Dalk kan jy help met ‘n spaarplan, aftreeplan of ‘n maandelikse bydrae. Ons kyk na welsynsorganisies wat spesifiek daarop gerig is om meisies en vroue te help en te bemagtig om op hulle eie bene te kan staan.

Hulpmiddels, gidse en inligting om af te laai

Die Ecsponent woordeboek Episode 11: Testamente en jou geld

Master of the High Court
Meester van die Hooggeregshof
Die Meester van die Hooggeregshof is daar om die publiek te dien ten opsigte van bestorwe boedels, likwidasies (insolvente boedels), registrasie van trusts, eksekuteurs en kurators, asook die administrasie van die voogdyfonds (minderjariges en verstandelik gestremde persone).
Die Meester se doel is om die finansiële belange van persone te beskerm wie se bates of belange om verskeie redes deur ander bestuur word.

Income protection insurance
Testament
ʼn Testament is ‘n regsdokument wat jou wense duidelik uiteensit vir die verspreiding van jou bates na jou dood.

Income protection insurance
Inkomstebeskermingsversekering
Hierdie vorm van versekering sorg vir ‘n inkomste as die persoon om een of ander rede nie meer ‘n inkomste kan verdien nie.

Unit trusts
Effektetrusts
‘n Effektetrust ‘n portefeulje aandele wat bestuur word en waarin klein beleggers eenhede kan koop.

Preference shares
Voorkeuraandele
Voorkeuraandele laat ‘n belegger toe om ‘n belang by die uitreikingsmaatskappy te besit met die voorwaarde dat wanneer die maatskappy besluit om dividende te betaal, die houers van die voorkeuraandele die eerste sal wees wat betaal sal word.

Life insurance
Lewensversekering
Dit is versekering wat ‘n som geld uitbetaal, hetsy op die dood van die versekerde of na ‘n vasgestelde tydperk.

Disability insurance
Ongeskiktheidsversekering
Dit is versekering wat ‘n som geld uitbetaal, sou die versekerde weens siekte of besering nie meer kan werk nie.

Exchange rate
Wisselkoers
Wisselkoers is die prys van ‘n land se geldeenheid in terme van ‘n ander geldeenheid. ‘n Wisselkoers het dus twee komponente, die plaaslike geldeenheid en ‘n buitelandse geldeenheid, en kan direk of indirek aangehaal word.

Rand hedge
Randverskansing
Randverskansing is ‘n risikobestuurstrategie wat gebruik word om die waarskynlikheid van verlies van skommelinge in die Rand te beperk of te vergoed.

Exchange-traded fund – ETF
Beursverhandelde fonds
ʼn Beursverhandelde fonds is ‘n beleggingsfonds waarin aandele verhandel word. Dit bevat bates soos aandele, kommoditeite of effekte en is ontwerp is die waarde naby aan die netto batewaarde te hou.

Voorskou van episode 11

 

Jý Geld Episode 11 Animasie