Episode 12 Beleggings, spaar, aftree en belasting

Jan Taks en jou geld. Maak jy die beste gebruik van die belastingbeplanningsopsies aan jou beskikbaar?

Het jy geweet jy kan tot R 33 000 per jaar belastingvry spaar? Of dat jy korting kry op bydraes tot aftreefondse? Elke klein rand wat jy spaar is tog ‘n rand in jou sak.

 

Inhoud

Ons het nou ‘n spaarplan en ‘n beleggingsportefeulje, maar wat van belastingheffings? Gesels in herdie episode saam oor die belastingimplikasies van verskillende beleggings, en voor- en nadele sodat jy jou portefeulje ten beste kan bestuur. Ons kenner wys ook hoe jy jou belastingopgawe aanlyn indien.

Hulpmiddels, gidse en inligting om af te laai

Die Ecsponent woordeboek Episode 12: Beleggings, spaar, aftree en belasting

Master of the High Court
Meester van die Hooggeregshof
Die Meester van die Hooggeregshof is daar om die publiek te dien ten opsigte van bestorwe boedels, likwidasies (insolvente boedels), registrasie van trusts, eksekuteurs en kurators, asook die administrasie van die voogdyfonds (minderjariges en verstandelik gestremde persone).
Die Meester se doel is om die finansiële belange van persone te beskerm wie se bates of belange om verskeie redes deur ander bestuur word.

SARS – South African Revenue Service
SAID – Suid-Afrikaanse Inkomstediens
Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) is die land se belastinginligtingsowerheid en is verantwoordelik vir die administrasie van die Suid-Afrikaanse belastingstelsel en doeane-diens.

Income tax return
Inkomstebelastingopgawe
ʼn Belastingopgawe word gebruik word om inkomstebelasting en leningbelasting te rapporteer aan ‘n belastingowerheid soos die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Belastingopgawes stel belastingbetalers in staat om hul belastingaanspreeklikheid en -betalings of versoeke om terugbetaling te bereken.

Capital Gains Tax
Kapitaalwinsbelasting
Kapitaalwinsbelasting (KWB) is nie ‘n afsonderlike belasting nie maar vorm deel van inkomstebelasting. ‘n Kapitaalwins ontstaan wanneer ‘n persoon na Oktober 2001 oor ‘n bate beskik waarvan die opbrengs die basiskoste oorskry. Kapitaalwins word belas teen ‘n laer effektiewe belastingkoers as gewone inkomste.

Voorskou van episode 12

 

Jý Geld Episode 12 Animasie