Episode 3 Jou begroting

Hoe om ‘n begroting op te stel en te beplan vandat jy jou eerste salaris verdien. Is dit moontlik om 10% van jou bruto inkomste te spaar of belê?

‘n Begroting is hoe jy bepaal waarheen jou geld gaan eerder as om te wonder waar dit heen gegaan het. (Dave Ramsey)

Inhoud

Wie van ons stel regtig ‘n begroting op en hou daarby? Jy wag vir jou debietorders om deur te gaan, betaal jou knaendste skuldeiser en die res word beskou as sakgeld om onmiddellik uitgegee te word. Ons bespreek in episode drie van Jý Geld die klein jakkalsies wat die begroting opeet – rente op skuld, kredietkaarte en bankkostes.

Daar is niks so lekker soos ‘n pieng wat jou laat weet jou salaris is betaal aan die einde van die maand nie – ons wil dit sommer onmiddellik gaan uitgee! Ons gesels oor die dissipline om eers te spaar en/of te belê voordat ons die winkels invaar. Ons gas vertel van hoe om jouself te motiveer om, wat soos ‘n baie verre doelwit voel, te beplan en die bevrediging van om by die doel uit te kom. Ons gesels ook oor hoe om jou salarispakket te struktureer tot jou beste voordeel.

Hulpmiddels, gidse en inligting om af te laai

Die Ecsponent woordeboek Episode 3: Jou begroting

Budget
Begroting
‘n Begroting is ‘n skatting van verwagte inkomste en uitgawes vir ‘n gegewe tydperk in die toekoms.

Cost-to-company salary package (CTC)
Koste-vir-die-maatskappypakket
Koste-vir-die-maatskappypakket is die totale salarispakket van ‘n werknemer wat dui op die totale bedrag van uitgawes wat ‘n werkgewer (organisasie) gedurende een jaar aan ‘n werknemer spandeer.

UIF – Unemployment Fund
WVF – Werkloosheidsversekeringsfonds
Die Werkloosheidsversekeringsfonds bied beskerming aan werkers wat werkloos word. Dit betaal werkloosheidsvoordele vir werkloosheid, kraamvoordele, siektevoordele, aannemingsvoordele en afhanklikes se voordele.

PAYE – Pay as you earn
Betaal-soos-verdienbelasting
LBS Betaal-soos-verdien-belasting-betaalmetode waarin ‘n werkgewer ingevolge die wet verplig is om inkomstebelasting van ‘n werknemer se belasbare loon of salaris af te trek.

SARS – South African Revenue Service
SAID – Suid-Afrikaanse Inkomstediens
Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) is die land se belastinginligtingsowerheid en is verantwoordelik vir die administrasie van die Suid-Afrikaanse belastingstelsel en doeane-diens.

Gross salary
Bruto-salaris
Bruto-salaris is die term wat gebruik word om al die geld wat jy gemaak het te beskryf voordat enige aftrekkings vir belasting, werloosheids- en mediese versekering gedoen is.

 

Voorskou van episode 3

 

Animasie