Episode 4 Trou is nie perde koop nie

Die Huwelik en geld Myne is myne en joune is ook myne. Of is dit?

Die gemiddelde ouderdom waarop vroue trou is 30 en mans 35 jaar. Net die regte tyd om na julle beleggingsake te kyk.

Inhoud

Die jawoord is uit en daar word naarstigtelik beplan aan die wonderlikste troue. Maar wat nou van julle finansies? Wie betaal vir wat? Maak julle ‘n gesamentlike rekening oop? En wat van die huwelikskontrak? Hoe beplan en bestuur julle spaargeld en beleggings? Ons gesels met ‘n jong getroude paartjie oor hoe hulle hul finansies voor die huwelik beplan het. Ons kenner kom uit die regswêreld om huweliksvoorwaarde kontrakte te bespreek.

Dit is ook nie genoeg om te aanvaar dat jou aanstaande die leisels van jul finansies sal oorneem nie. Die realiteit is dat 85-90% van vroue in ‘n stadium finansieel op hulself aangewese sal wees – deur egskeiding of die dood van eggenote, of deur hoegenaamd nie te trou nie. Dit is waarom finansiële bemagtiging so noodsaaklik is vir elkeen van ons.

Hulpmiddels, gidse en inligting om af te laai

Die Ecsponent woordeboek Episode 4: Die huwelik en geld

Antenuptial contract (ANC) with or without accrual or pre-nuptial agreement

Voorhuwelikse kontrak met of sonder die aanwasbedeling
‘n Voorhuwelikse kontrak is ‘n kontrak wat voor die huwelik aangegaan word deur die mense wat van plan is om met mekaar te trou.  Wanneer hulle buite gemeenskap trou, het die partye die keuse om te trou met of sonder die aanwasbedeling. As die partye sonder die aanwasbedeling trou, sal die eggenote se onderskeie boedels altyd afsonderlik bly en geen party sal enige eis teen die ander op grond van die huwelik hê nie.
As die partye met die aanwasbedeling trou, sal hul onderskeie boedels gedurende die bestaan van die huwelik afsonderlik bly. By die ontbinding van die huwelik, hetsy deur dood of egskeiding, sal die gade met die kleiner aanwas ‘n eis teen die gade hê met die groter aanwas vir die helfte van die verskil tussen hul aanwaswaardes.

In community of property
Binne gemeenskap van goedere

As persone sonder ‘n voorhuwelikse kontrak trou, trou hulle noodwendig binne gemeenskap van goedere. Die eiendom wat gedurende die huwelik verkry is, word gesamentlik deur beide eggenote besit en eweredig verdeel tydens ‘n egskeiding of die dood.

 

Voorskou van episode 4

 

Animasie