Episode 5 Tyd vir jou eie plek?

Tyd vir jou eie plek?

Huis, paleis, pondok… Wanneer maak huiskoop sin en is dit ‘n droom wat almal moet bewaarheid om welvaart te skep?

“Almal sê hulle wil ‘n huisie by die see hê,” sing Koos Kombuis maar is huiseienaarskap werklik die hoeksteen van welvaartskepping?

Inhoud

Opnames toon dat die gemiddelde prys vir ‘n eiendom wat deur eerste-keer-huiseienaars gekoop word, tussen R750 000 – R 800 000 is. Sou jy ‘n verband wil op die eiendom wou registreer, kan jy moet opdok vir ‘n deposito van 10% van die koopprys. Hoe kan jy spaar daarvoor?

Ons gesels in hierdie episode oor die voor- en nadele van eiendom huur, hoe om te beplan en te spaar vir ‘n deposito om ‘n eiendom te koop, waarvoor jy alles moet begroot wanneer jy die eiendom gekoop het, die voor- en nadele om ‘n tweede eiendom aan te skaf om te verhuur en nog baie meer.

Hulpmiddels, gidse en inligting om af te laai

Die Ecsponent woordeboek Episode 5: Tyd vir jou eie plek

Full title

Voltitel
Voltitel is ‘n vorm van grondbesit waar ‘n eienaar ‘n sekere stuk grond besit, die geboue en ander verbeterings daarop en die eienaar alle regte en verantwoordelikhede van die eiendom aanvaar en nie hierdie verantwoordelikheid met enigiemand deel nie.

Sectional title
Deeltitel
Deeltitel is ‘n vorm van grondbesit waar verskeie eienaars ‘n sekere stuk grond kan besit waarop ‘n kompleks gebou word en elke eienaar besit dan ‘n spesifieke afdeling in hierdie kompleks, naamlik ‘n woonstel of meenthuis. Die afdeling wat hy besit plus sy onverdeelde aandeel in die gemeenskaplike eiendom word dan sy eenheid genoem. Die afdeling eienaars besit die gemeenskaplike eiendom gesamentlik en deel alle regte en verantwoordelikhede daarvan.

Bond registration
Verbandregistrasie

Verbandregistrasie vind plaas nadat die koper aansoek gedoen het vir ‘n verband met ‘n bank. Sodra ‘n verband deur die bank toegestaan is, word dit deur ʼn akteprokureur geregistreer.

Transfer duties
Oordragkostes
Oordragkostes of -belasting is ‘n belasting wat gehef op die waarde van enige eiendom wat deur ʼn persoon verkry word. Oordragkoste sluit ook regskoste in.

Bond attorneys/conveyancers
Akteprokureurs
Akteprokureurs doen aktebesorging, die regsproses waarvolgens eienaarskap in onroerende Suid-Afrikaanse eiendom van een party na ‘n ander oorgedra word en verwante aspekte soos die registrasie van verbande en regte ten opsigte van onroerende eiendom.

Inter vivos or living trust
Inter vivos of lewende trust
Inter vivos, ook bekend as ‘n lewende trust, is ʼn trust waarvan die opsteller en die begunstigdes steeds lewe as uitbetalings gemaak word. Dit is die teenoorgestelde van ‘n testamentêre trust, wat in werking tree met die dood van die opsteller.

 

Voorskou van episode 5

 

Animasie