Episode 9 Kommervrye aftrede

Ouma en oupa sit g’n meer op die stoep
Na raming kan slegs ‘n kwart van die Suid-Afrikaanse bevolking bekostig om met redelike gemak af te tree – en slegs 6% is finansieel onafhanklik.

 

Hoe kan ons seker maak ons het genoeg geld om gemaklik te kan aftree?

 

Inhoud

Om op ‘n jong ouderdom aan aftrede te dink is byna ongelooflik. Dit is mos nog járe ver en ek het nog baie tyd om voorsiening te maak! Ons spandeer liewers nou ons ekstra geld. Maar aftrede kom vinniger as wat jy dink en jy het baie meer nodig as wat jy dink. Aftree ouderdom in SA is gemiddeld 65 jaar, maar ons kan nog maklik 20 tot 30 jaar daarna leef. Of hoe gemaak as jy op verpligte vroeë pensioen geplaas word of afgelê word? Hoe kan ons seker maak ons het genoeg geld om gemaklik te kan aftree? Ons kyk na uittree-annuïteite, langtermynbeleggingplanne wat ‘n tweede inkomste kan verseker en ook hoe jy uit ‘n stokperdjie ‘n inkomste kan genereer.

Hulpmiddels, gidse en inligting om af te laai

Die Ecsponent woordeboek Episode 7: Op jou eie pad

Retirement Annuity – RA
Uittree-annuïteit
‘n Uittree-annuïteit is ‘n reëling wat met ‘n versekeringsmaatskappy getref word waarin ‘n vaste bedrag geld elke jaar aan iemand betaal word nadat hulle opgehou werk het.

Provident Fund
Voorsorgfonds
‘n Voorsorgfonds is ‘n fonds waarin werknemers ‘n gedeelte van hul salarisse moet bydra en werkgewers moet namens hul werkers bydra. Die geld in die fonds word dan aan afgetredenes uitbetaal, of in sommige gevalle aan gestremdes wat nie kan werk nie.

Pension Fund
Pensioenfonds
‘n Pensioenfonds is enige plan, fonds of skema wat aftree-inkomste verskaf.

Preservation Fund
Bewaringsfonds
‘n Bewaringsfonds is ‘n aftreefonds ingevolge die Wet op Pensioenfondse. Dit is ‘n belastingvoordelige beleggingsvoertuig wat ontwerp is vir individue wat die opbrengs van hul maatskappygeborgde aftreeplan op ‘n belastingdoeltreffende wyse wil belê.

Fund Credit
Fondskrediet
Fondskrediet is die bedrag geld wat in ‘n fonds vir ‘n persoon gehou word. Dit bestaan uit die werkgewer se maandelikse bydraes, minus aftrekkings.

Maturity age
Uitkeerdatum
Uitkeerdatum is die datum waarop die enkelsom van ‘n polis aan die belegger terugbetaal word en rentebetalings stop.

 

Jý Geld episode 9 voorskou – ‘n Gemaklike aftrede

 

Jý Geld episode 9 animasie – ‘n Kommervrye aftrede