Jy kan ’n geldmeester word

Vroue bewys oor en oor hul superkragte met wat hulle alles op een dag kan vermag. Hulle is die spreekwoordelike gom wat ons samelewing bymekaar hou.

Nie alleen sorg ma’s dat hul kinders betyds by die skool kom nie. Die meerderheid verrig `n volle dag se werk, kook saans kos, weet hoe om `n eina beter te soen en hoe om `n driejarige te oortuig dat spinasie lekker is. Hulle kan monsters in die nag verjaag, hul wederhelftes bemoedig en die volgende oggend opstaan om alles weer van voor af doen! Bo en behalwe al dit, toon navorsing deur Galileo ook dat vroue wêreldwyd beheer uitoefen oor bykans $20 triljoen se besteding en ander statistiek bewys weer dat vroue mans telkens klop as dit by beleggingsbesluite kom.

Volgens Buffet is dit nie intellek nie, maar temperament wat langtermyn beleggingsgroei verseker

Wat is die uitdagings?

In Suid Afrika is dit vir slegs 17% van vroue belangrik om vir hul toekoms te belê. Hulle stel dit voortdurend uit en verloor meer geld deur glad nie te belê nie, as wat met verkeerde aandelebeleggings verloor word.Vroue is blykbaar geneig om eers te fokus op die behoeftes van hul gesinne en geliefdes, terwyl dit vir mans belangriker is om hul “lewensgehalte ná aftrede te behou.”
Die feit dat menige vroue (tot 56% van stedelike werkende ma’s) finansieel verantwoordelik is vir hul kinders, met min of geen ondersteuning van hul pa’s dra ook by tot hierdie tendens.Vroue sukkel dus om ʼn balans tussen gesinsverpligtinge en persoonlike finansies te behou.
Vroue verdien in die algemeen ook minder as mans en kan dus minder spaar. In sekere gevalle gebeur dit waar vroue tot twaalf jaar lank ophou werk om kinders groot te maak en dan teen ʼn laer vergoeding weer begin werk om verlore jare in te haal.
Ongelukkig is hul kleiner vergoeding in baie gevalle steeds nog weens diskriminasie teen vroue. Die gevolg is dat hulle dan dikwels langer moet aanhou werk en meer moet spaar om onafhanklik te kan aftree. Verder leef vroue gemiddeld vyf jaar langer as mans en moet dus nagenoeg 15% meer as mans vir hulle aftrede spaar.
Colette Dowling, ʼn Amerikaanse sielkundige, sê baie vroue ly nog aan die Aspoestertjie-kompleks, die onderbewuste behoefte om versorg te word en die geloof dat ʼn ridder op ʼn wit perd sal opdaag om hulle geldelik te red.
Die realiteit is dat 85-90% van vroue in ’n stadium finansieel op hulself aangewese sal wees – deur egskeiding of die dood van ’n eggenote, of deur hoegenaamd nie te trou nie. Dit is waarom finansiële beplanning so noodsaaklik is. Vroue moet veral waak teen oorversigtigheid en seker maak dat hul opbrengste minstens inflasie klop en verdere groei verseker. Dieselfde dissipline wat hulle gebruik om toegewyd te spaar kan ook verseker dat hulle gereeld belê.

A girl should be two things: classy and fabulous.

WAAROM VROUE BETER BELEGGERS IS

Fokus op langtermyndoelwitte

Vroue sien geld in ʼn breër konteks en verbind dit, volgens Credit Suisse met sekuriteit, onafhanklikheid en die lewensgehalte van hul gesinne. Hulle fokus ook op ʼn langtermyndoelwit soos om vir hul kinders se studies te spaar. Mans, daarenteen, neig om mededingend te wees, voortdurend hul opbrengste te vergelyk en op die korttermyn prestasie van hul belegging te fokus. Hulle dink aan geld as ’n stroom wat in– en uitvloei, terwyl vroue geld as ’n “poel” sien.

Besin oor beleggings

Daar is bevind vroue neem meer tyd om beleggingsgeleenthede te ondersoek voor hulle enige besluite neem. Hulle het meer geduld, terwyl mans neig om impulsief te wees en die mark te probeer voorspel. Daarby hou vroue daarvan om in groepe meer oor finansies te leer, terwyl mans dit op hul eie doen. Boonop presteer vroue-beleggingsgroepe ook 4.6% beter as manlike groepe. Hulle is meer sistematies met hul navorsing, vra meer vrae en wil die belegging verstaan.

Vra vir hulp

Soos met padaanwysings, vra vroue in die algemeen ook makliker hulp. Hulle neem meer tyd van adviseurs in beslag, maar sodra hul vertroue gewen is, word hulle lojale kliënte oor die lang termyn.Mans sal minder van adviseurs gebruik maak en dikwels hul eie kop volg.

Hantering van risiko

Vroue het ’n laer aptyt vir risiko as mans. Net 31% van vroue is bereid om hoër risiko met hul beleggings te neem, vergeleke met 48% van mans, aldus Barclays. Net oor die 70% van vroue sien hulself eerder as spaarders eerder as beleggers. Dit is bewys dat mans se hoër vlakke van testosteroon hulle honger maak vir risiko. Daardie hormoonvlakke neem toe by mans wanneer hulle suksesvol belê en dit verlaag hul vrees vir risiko. Warren Buffet, een van die beste beleggers ter wêreld, sê egter sy sukses lê daarin dat hy “soos ’n vrou belê”. Volgens Buffet is dit nie intellek nie, maar temperament wat langtermyn beleggingsgroei verseker en daarom is hy, nes die meeste vroulike beleggers, versigtig, volg nie die kudde nie en hou by sy beleggingsbesluite, ngeag markskommelinge. Hy neem risiko,maar dobbel nooit nie.

Meer emosioneel

Die meeste vroue ervaar emosie meer intens as mans en hulle onthou dit langer. As ʼn vrou ʼn riskante belegging gemaak het, sal sy dit langer onthou en meer versigtig wees wanneer sy weer belê. Mans, daarenteen, glo hulle het genoeg kennis en agtergrond en sal gouer weer ʼn kans waag.

Selfvertroue en selfbeheersing

Navorsing toon dat mans ʼn oormaat van selfvertroue en selfbeheersing toon as dit by beleggingsbesluite kom, teenoor vroue wat spanning ervaar terwyl hulle die besluite moet neem, sê prof Terrance Odean van die Universiteit van Kalifornië. Daarom verkies vroue om by hul beleggingsplan te hou, terwyl mans nie maklik uit hul foute leer nie en 45% meer aan hul portefeuljes verander as vroue.

Hoe JY kan begin belê

Breek die ys en verander die patroon. Die kort oplossing tot die probleem is om net te begin. Jy stel uit tot aanstaande maand, dan tot volgende jaar en voor jy jou oë uitvee, is jy op aftrede – en met min geld omdat jy nooit daardie eerste beleggings gemaak het nie. Die harde waarheid is: Vir elke vyf jaar wat jy uitstel om te belê, moet jy drie keer meer insit om by dieslefde bedrag uit te kom as iemand wat vroeër begin het. Beleggings hou geen groot geheim in nie en dit is trouens makliker om te belê as wat jy dink.

Doen bietjie huiswerk

Bepaal wat jou siening oor beleggings is. Die eerste en belangrikste vereiste is dat jou kapitaal veilig is en jy nie jou geld verloor nie. Tweedens, weet wat die verwagte opbrengs is en bepaal hoe seker jy is om dit te kry. Dit is ook wys om beleggings te oorweeg wat streng gereguleer word en dus jou kapitaal beskerm.

Kry Vader Tyd aan jou kant

Om dadelik aksie te neem, is wat die meesterbelegger van ’n gewone een onderskei, want tyd is geld. Hoe meer jy uitstel, hoe groter is die skade. Onthou “tyd en gety” wag vir niemand nie. Hoe vroeër jy begin spaar, hoe harder werk jou geld vir jou. Enkelsomdeposito van R10 000 wat iemand op 20-jarige ouderdom in Ecsponent se Klas B voorkeuraandele belê, kan teen 60-jarige ouderdom tot R697 569 groei. As die belegging op ouderdom 30 gemaak word, sal die bedrag R241 374 wees; op ouderdom 40 sal dit tot R83 521 groei en as die R10 000 eers op ouderdom 50 belê word, sal dit teen 60 jarige ouderdom slegs tot R28 900 groei.

Moenie ’n Bang San wees nie

Bang San is Dooie San. Aftree-elende is jou voorland as jy nie beplan nie en beleggings voortdurend uitstel. Dit kan meebring dat jy lank voor jou dood reeds ’n finansiële dood sterf. Jy word eers ’n belegger wanneer jy jou geld neersit.Tog is daar baie mense wat dink dit is hulle nie beskore om geldelike sukses te behaal en ryk te word nie. Hierdie onbewustelik geloof blokkeer welvaartskepping. Saai vandag die saad vir jou welvaart en vertrou jouself. Kennis en ervaring sal ou bemagtig om di te kan doen. Hoe meer jy belê hoe meer kundig enselfversekerd word jy. Op dié manier speel vrees al hoe minder ’n rol.

Breek weg uit jou gemaksone

Stephen Levitt, ekonoom en skrywer van Freakonomics,het in sy jongste navorsingstuk duisende mense oortuig om belangrike lewensbesluite oor te laat aan die skiet van ’n digitale muntstuk. As dit “kruis” was, moes die persoon voortgaan met die besluit. As dit “munt” was, moes niks gedoen word nie. Ná ses maande het Levitt ’n vraelys aan almal gestuur om vas te stel of die rekenaar se besluit deurgevoer is en hoe die persoon daaroor voel. Interessant was dat die mense wie se muntstuk op “kruis” geval het en daaraan gehoor gegee het,baie meer gelukkig is. Die studie toon dat meestal wegskram van vir risiko en bang is vir verandering,maar ons sal gelukkiger wees as ons verandering aangryp en aksie neem. So waarvoor wag jy?