Testamente Week 2017

Die week van 11 tot15 September is dit ‘n goeie geleentheid vir diegene wat nog nie ‘n testament het nie, om een gratis een te laat opstel.

Ecsponent Financial Services ondersteun hierdie inisiatief en fasiliteer die proses om gratis, ‘n basiese testament te laat opstel gedurende die Testamente Week 2017. Kontak Ecsponent om jou basiese testament te laat opstel deur kundiges.

 

Redes om ‘n testament te laat opstel *

As jy sterf sonder om ‘n geldige testament, sal jou bates volgens die bepalings van die Intestate Erfopvolgingwet verdeel word. Die bepalings van hierdie Wet is oor die algemeen billik en verseker dat jou besittings aan jou gade en kinders oorgedra word. ’n Geldige testament laat jou egter toe om ‘n mate van beheer te hê oor die verdeling van jou bates en versorging van jou geliefdes.

  1. Dit is jou reg om te besluit wie jou bates moet erf.
  2. ‘n Testament verseker dat voorsiening gemaak word vir jou familielede volgens jou laaste wense.
  3. Verseker so dat die eksekuteur wat aangestel word, ‘n persoon is wie jy ken, vertrou en self sou gekies het.
  4. Vermy addisionele of onnodige onkostes.
  5. Deur duidelike instruksies te laat oor hoe jou bates versprei moet word, sal jy ongelukkigheid en konflik tussen jou familielede vermy.

 

*Bron: www.lssa.org.za

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies.